top of page

Our schools are opened YEAR ROUND from 7a.m. - 6p.m.! 

Apply at the School Links Below!

Lekòl nou yo louvri YEAR ROUND de 7è am - 6pm!

About Us

About Us


Bay paran yo yon chwa ... ak timoun yon chans.


FORZA se fonde sou prensip la bay paran yo yon chwa pou edikasyon pitit yo ... ak bay timoun yo nan jounen jodi a yon chans yo gen siksè. Nou kwè ke tout timoun ka epi yo pral aprann si yo bay yon chans. Kòm manm Asosyasyon pou Lidè aprantisaj Bonè (ELL), FORZA bay bon jan kalite edikasyon chwa pou paran yo ak elèv yo, ki baze sou bezwen endividyèl elèv yo.

In 1 propino

Sant pou Devlopman Timoun FORZA pa sèlman konsantre sou bay pi bon anviwònman anrichisan pou timoun yo, men nou bay paran yo tou yon lekòl prematèn ki konprann paran k ap travay yo. Lekòl nou yo louvri ANE ROUND, ak èdtan soti nan

7am - 6pm, bay paran k ap travay yon opsyon swen estrès gratis ak lapè nan tèt ou ke pitit ou yo pral nan bon men.

Kourikoulòm

Curriculum
ELLM - Pre-School Curriculum

OBJEKTIF ELLM / Plus:

Chak Timoun antre nan Lekòl Prè pou Aprann, Prè pou Li, ak Pare pou reyisi

Objektif ELLM / Plus se pou:

 • Ogmante siksè nan timoun 3 ak 4 ane fin vye granmoun.

 • Bay tout patisipan yo yon fòmasyon regilyè e kontinyèl sou alfabetizasyon.

 • Devlope mantal timoun yo nan alfabetizasyon, matematik, syans, syans sosyal, boza, eksperyans motè, ak sante fizik.

 • Elaji vokabilè timoun yo epi rafine konpreyansyon ak konpreyansyon yo nan mo yo konnen ak itilize yo

 • Ankouraje kiryozite timoun yo, pèsistans, ak kreyativite timoun yo

ELLM graph - pre-school learning model

Benefis edikasyon bonè ak Pwogram VPK / Preskolè:

In 1 propino

 • Kwasans ki pi enpòtan an ak devlopman nan sèvo a k ap pase a laj de senk.

 • Ane yo byen bonè yo se ane aprantisaj yo.

 • Kapasite yon timoun pou l atantif epi pou swiv direksyon an rive nan premye ane yo.

 • Aprantisaj bonè estriktire ankouraje kapasite sa yo pou pita siksè nan lekòl ak nan lavi.

 • Pre-K prepare timoun yo pou yo pare pou lekòl. Timoun ki patisipe nan bon kalite pwogram edikasyon timoun piti devlope pi bon ladrès nan lang, nòt ki pi wo nan tès preparasyon pou lekòl ak gen pi bon ladrès sosyal ak mwens pwoblèm konpòtman yon fwa yo antre nan lekòl la. Yo menm tou yo pi byen prepare pou jadendanfan, espesyalman nan zòn nan nan pre-lekti, pre-matematik ak ladrès sosyal.

 • Pre-K amelyore sa yon timoun aprann nan kay la ak enstile yon lanmou pou aprann pou tout lavi.

FORZA CDC logo.png
Supply Lists
Preschool/VPK Supply Lists

Konesans se pouvwa. Enfòmasyon sou libere. Edikasyon se prensip pwogrè, nan chak sosyete, nan chak fanmi.

In 1 propino

Kofi Annan

Kalandriye lekòl la

Calendar
Calendar

Kisa paran yo ap di ...

Li se yon plezi yo wè pitit gason mwen 4 ane fin vye granmoun reveye nan jou lekòl yo epi yo dwe eksite sou ale nan lekòl la. Li etone mwen chak jou. Li konnen ki jan pou li epi li renmen matematik! Mwen si ke tout bagay sa posib akòz bèl pwofesè yo li te ...

Ly Mai R.

Staff

Anplwaye / fakilte

EKIP

NOU AN

Abilite
Timoun ak
Fè yon diferans
IMG_1568_edited_edited.jpg

Cynthia Vega


On-site Director Naples

cvega@gccas.org

image0.jpeg

Beth Staros

 

On-site Director Bonita

bstaros@oakcreekcharter.org 

Patty%20Chesley%20(1)_edited.jpg

Patricia Chesley
 

On-site Director Parrish Schoolhouse

Pchesley@pcaedu.org

Gulf Coast Charter Academy Sid
Sant pou Devlopman Timoun lan
Naples (1).jpeg
STAFF:
Child Development Center at Parrish Schoolhouse
Parrish, FL
FORZAvpklogo_horizontal-OK.jpg
Parrish Charter Academy
Sant pou Devlopman Timoun lan
Bonita Springs (1).jpeg
bottom of page